Toplantılar, işletmelerde bilgi akışının sağlandığı, durum analizlerinin yapıldığı, beyin fırtınası ile yeni fikirlerin üretildiği ve stratejik kararın alındığı, önemli ve de zaman alıcı faaliyetlerdir. Toplantılar, katılımcılarına göre çeşitlilik gösterir. Örneğin;

• İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Toplantıları
• Bölüm Yöneticileri Düzeyinde Yapılan Toplantılar
• Aynı Bölümün Yönetim Kademeleri Arasında Yapılan Toplantılar
• Uzman Kadrolar ve Yöneticileri Arasında Yapılan Toplantılar
• Uzman Kadroların Kendi İçinde Yaptığı Toplantılar
• Dış Çevre ile Yapılan Toplantılar
• Eğitim Amaçlı Düzenlenen Toplantılar